COACHING

In een coachingstraject gaat alle aandacht uit naar de ontwikkeling van sterke kanten en kwaliteiten, en hoe die kunnen worden ingezet voor de doelstelling van de organisatie en het welbevinden van de coachee (degene die gecoacht wordt). Er wordt geen tijd verspild door mensen iets aan te leren wat ze niet in zich hebben, of door het gemiddelde iets op te krikken. Doorgaans weet de coachee zelf heel goed waarvoor hij/zij zich sterk wil maken. Een coach kan helpen om daadwerkelijk in beweging te komen, om de juiste stappen te zetten en om net dat laatste zetje te geven.

VOOR WIE?

Een coachingstraject is in principe geschikt voor iedereen die gemotiveerd is om het beste uit zichzelf te halen. Binnen het bedrijfsleven is coaching vaak een onderdeel van een begeleidingstraject. Ook is het in veel gevallen een welkome aanvulling op een selectieprocedure. Werkgevers kiezen er dan ook regelmatig voor om kandidaten een extra coachingstraject aan te bieden, om zo een zachte landing binnen de nieuwe organisatie te faciliteren. Met meer inzicht, feedback en tips zijn kandidaten beter voorbereid op de nieuwe uitdaging en krijgen de ontwikkelpunten uit het assessment betekenis ‘on the job’.

HOE?

Riet van der Hoeven biedt korte en doelgerichte coachingstrajecten aan, gebaseerd op ontwikkel- punten uit een voorafgaand assessment of afgeleid van een concrete vraag van de coachee. Als er na het intakegesprek een wederzijdse klik is, zal in ongeveer 6 tot 8 bijeenkomsten worden gewerkt aan het realiseren van de gezamenlijk geformuleerde doelstellingen. Deze bijeenkomsten duren anderhalf uur en vinden plaats met een tussenliggende periode van 2 à 3 weken.

Elke coachingsvraag is echter uniek. Het traject zal in alle gevallen dan ook worden afgestemd op het individu en zijn/haar behoeften. Over de mogelijkheden van deze korte trajecten ga ik graag met u in gesprek.