SELECTIEASSESSMENT

Aan de hand van het selectieassessment wordt in kaart gebracht of de kandidaat over de juiste talenten beschikt om succesvol te zijn in een nieuwe functie. Werkgerelateerde kennis, vaardigheden en eigenschappen worden met diverse instrumenten en methoden onderzocht.

Een professioneel uitgevoerd selectieassessment vindt plaats onder regie van een gekwalificeerd psycholoog, die relevante psychologische meetinstrumenten selecteert en inzet. De meest gebruikte tools zijn persoonlijkheidsvragenlijsten, motivatievragenlijsten, diepte-interviews, intelligentietests en praktijksimulaties.

VOOR WIE?

  • Voor bedrijven die kwaliteit nastreven en hiervoor betrouwbare assessments en professionele coaching willen inzetten, onder regie van een psycholoog die aangesloten is bij het NIP.
  • Voor bedrijven die er alles aan willen doen om tot een juiste match te komen: voor de organisatie én voor haar medewerkers.

HOE?

Een selectieassessment is doorgaans een vraaggestuurd assessment. De opdrachtgever heeft dan een specifieke vraag omtrent een kandidaat of medewerker. Bijvoorbeeld of iemand veerkrachtig genoeg is voor de job of over de juiste communicatieve en sociale vaardigheden beschikt.

Op basis van die vraag wordt een assessmentprogramma samengesteld. Daarbij kunnen de vragenlijsten vooraf worden ingevuld (in een beveiligde omgeving). De andere onderdelen (denk aan diepte-interviews en observaties) komen aan bod op een assessmentdag.

Een assessment neemt voor de kandidaat ongeveer een halve werkdag in beslag. Het traject wordt afgesloten met een gepersonaliseerd rapport, waarin testuitslagen- en gedragsobservaties zijn vertaald in een weloverwogen advies.

 

 

ONTWIKKELASSESSMENT

Ontwikkelassessments hebben als doel mensen verder te helpen in hun carrière. Aan de hand van systematisch psychologisch onderzoek worden het ontwikkelpotentieel en de carrièremogelijkheden van de kandidaat in kaart gebracht.

Meer inzicht in de eigen capaciteiten en mogelijkheden leidt tot empowerment: kandidaten krijgen meer zelfvertrouwen om de regie over hun carrière en leven in eigen handen te nemen en om hun ambities te verwezenlijken. Het psychologisch onderzoek bestaat eveneens uit persoonlijkheidsvragenlijsten, diepte-interviews, intelligentietests, motivatievragenlijsten en praktijksimulaties.

VOOR WIE?

  • Voor kandidaten die zich afvragen of ze in hun carrière op de goede weg zijn en hun inzicht in eigen capaciteiten, persoonskenmerken en ambities willen vergroten.
  • Voor bedrijven die inzicht willen hebben in de ontwikkelmogelijkheden van hun medewerker(s) en hiervoor professionele ondersteuning en begeleiding willen inzetten.

HOE?

Bij een ontwikkelassessment wordt gekeken naar iemands capaciteiten, talenten, competenties en ambities. Een organisatie vraagt zich bijvoorbeeld af hoe zij de competenties van hun medewerkers optimaal kunnen inzetten. Of een kandidaat wil inzicht in de eigen talenten en ambities: Zit ik op de juiste plek en doe ik ècht datgene wat bij me past? Wat kan en wat wil ik om mijn carrière een boost te geven?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden wordt een specifiek programma samengesteld, dat doorgaans een halve dag in beslag neemt. Tijdens deze dag ligt de nadruk op het gesprek met de kandidaat: een diepte-interview en dialoog, waarin de testresultaten van de vooraf ingevulde (online) vragenlijsten uitgebreid besproken worden. Ook wordt er soms een rollenspel ingezet om communicatieve vaardigheden te observeren.

Het ontwikkelassessment wordt afgerond met een gepersonaliseerd rapport waarin testuitslagen en gedragsobservaties vertaald worden in een weloverwogen advies.